ASSAV
ŞİRKET PROFİLİ

SAVUNMANIN GELECEĞİNDE BİZ DE VARIZ

ASSAV; BİR SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETİ OLARAK ASSAN GRUP BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR.

ASSAV; Dünyadaki teknolojik gelişmelere etkin bir şekilde ve süratle uyum sağlayarak kurumsal bir kimlik ve kararlılıkla, 2012 yılından itibaren, üretim gücünü savunma sanayimizin hizmetine sunmak maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin destek ve himayelerinde yürütülen “milli ve yerli” ürün geliştirilmesine ve ARGE faaliyetlerine yönelik yatırımlar yapmaya devam etmektedir. ASSAV; güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı her türlü silah, mühimmat ve ekipmanı zamanında ve uygun şartlarda müşterilerinin kullanımına vermek üzere faaliyetlerini yürütmektedir.