Mühendislik ve
Tasarım Faaliyetleri

SAVUNMANIN GELECEGİNDE BİZ DE VARIZ

ASSAV ; özgün, milli ve üstün ürünlerin envantere kazandırılması temel misyonu ile savunma sanayiinde tecrübe sahibi  nitelikli mühendisleri çatısı altında bir araya getirmiştir.

En güçlü üretim ve en üstün kalite” öncelikli prensibi ile; ihtiyaç duyulan her türlü silah, mühimmat ve ekipman ile bunlara ait parçaların üretimini gerçekleştirmek temel hedefimizdir.

Assav Defence Industry